dinsdag, 3. juni 2008 - 11:20

Start reconstructie Westervalge

Donderdag 5 juni geven bewoners samen met wethouder Beheer openbare ruimte Harrie Sienot het startsein voor de reconstructie van de Westervalge in Warffum. Om 10.00 uur verwijderen bewoners en wethouder met een asfaltfreesmachine een stuk asfalt van de rijbaan.Begin oktober 2008 is de straat helemaal in het nieuw gestoken. Begin oktober 2008 is de straat helemaal in het nieuw gestoken.

Bij de eerste bewonersbijeenkomst in november vorig jaar heeft de gemeente het kader voor de herinrichting van de Westervalge aangegeven. Binnen dit kader konden bewoners kiezen tussen bijvoorbeeld klinkers of asfalt en het soort beplanting. De speciaal voor dit herinrichtingsplan in het leven geroepen bewonerscommissie heeft onder meer een enquête verspreid om de wensen van de buurtbewoners te verzamelen. De uiteindelijke lijst met wensen en eisen is door de bewonerscommissie vertaald in een voorstel en daarna door de gemeente in een reconstructietekening vormgegeven.

Enkele jaren geleden is de Westervalge, mede op verzoek van bewoners, afgesloten voor doorgaand verkeer. Het gaat om het deel van de Westervalge dat tussen de Mispelnust en de Juffer Marthastraat ligt.

Eind 2006 is de beleidsnotitie Burgerparticipatie door de raad vastgesteld. In deze notitie is een toetsingskader opgenomen waarmee aan de hand van vragen gekeken kan worden of, en zo ja, in welke vorm burgerparticipatie toegepast kan worden. Zo kan bij het ontwikkelen en uitvoeren van beleid en projecten vooraf beter worden bepaald of het wenselijk en haalbaar is om bewoners hierbij te betrekken.
Provincie:
Tag(s):