vrijdag, 12. september 2008 - 22:47

Start sanering vuilstort Oude Veerweg

Dordrecht

Op 15 september begint de gemeente met de bodemsanering van de voormalige stortplaats aan de Oude Veerweg in Dordrecht.
De sanering bestaat uit het ontgraven en afvoeren van het voormalige stortmateriaal.

Na afloop van de ontgraving zal de ontgravingsput vooralsnog niet worden aangevuld, maar in overleg met de Dienst Landelijk Gebied (DLG) te zijner tijd worden ingericht als natuurgebied. Wanneer dit zal plaatsvinden is nog niet bekend. Daarom wordt de locatie voorlopig afgesloten door een hekwerk.

De voormalige stortplaats is van 1920 tot 1938 gebruikt als huisvuilstort. Hierna is de stort afgedekt met een kleilaag en verpacht voor beweiding van runderen en schapen. Uit eerder onderzoek is gebleken dat het stortmateriaal vooral verontreinigd is met zware metalen. Daarom is sanering noodzakelijk.
Provincie:
Tag(s):