woensdag, 9. juli 2008 - 7:48

Start van bodemsanering

Biervliet

Op maandag 14 juli start in de zuidelijke berm ter hoogte van de Tuinstraat 5 t/m 11 in Biervliet een grondsanering. De graafwerk-zaamheden duren een week en daarna volgt t/m oktober een grondwatersanering met een pompinstallatie.

Door bedrijfsactiviteiten is ten zuiden van de Tuinstraat in Biervliet de bodem verontreinigd geraakt. Zo’n twintig bij vier meter bermgrond blijkt verontreinigd door polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK). Ook blijkt het grondwater lokaal door petroleumolie verontreinigd.De volgens landelijke normen ernstig verontreinigde grond wordt nu door de gemeente Terneuzen gesaneerd.

De gemeente laat vanaf maandag 14 t/m vrijdag 18 juli de vervuilde grond tot een halve meter diepte afgraven en vervangen. Vervolgens wordt de berm ingezaaid met graszaad.De grondwaterverontreiniging bevindt zich op terrein van de gemeente Terneuzen en het Waterschap Zeeuws-Vlaanderen, namelijk tussen de rijweg en de watergang. De gemeente laat daarom in samenwerking met Waterschap Zeeuws-Vlaanderen aansluitend en t/m oktober het grondwater oppompen met een geluidarme pomp en een onttrekkingsfilter. Door deze methode wordt de concentratie bij afvoer verlaagd en kan het water via het riool naar de rioolwaterzuivering afgevoerd.

Regelmatig vinden hoogtemetingen plaats om het grondwaterpeil in de gaten te houden.Met deze acties wordt het terrein duurzaam hersteld. De totale kosten bedragen € 50.000,00.Het terrein wordt met bouwhekken afgezet. De Tuinstraat wordt niet afgesloten, maar enige verkeershinder is mogelijk. Omwonenden zijn door de gemeente geïnformeerd. Ook de dorpsraad van Biervliet werd op de hoogte gesteld.
Provincie:
Tag(s):