dinsdag, 13. mei 2008 - 21:25

Start van zwemseizoen

Arnhem

De provincie Gelderland komt bij de start van het zwemseizoen 2008 met een nieuwe zwemwaterfolder. In deze folder staat informatie over de belangrijkste Gelderse dagrecreatiegebieden en natuurzwembaden en over veilig zwemmen. Vanaf mei is de folder onder andere verkrijgbaar bij gemeentehuizen, bibliotheken, VVV's, campings en hotels.

In de folder vindt de recreant informatie over de voorzieningen, zoals verblijfsfaciliteiten, de bereikbaarheid per openbaar vervoer en de grootte van de zwemplas. Daarnaast zijn in deze folder tips voor veilig zwemmen opgenomen en informatie over de meest voorkomende gezondheidsklachten die door het zwemmen in zwemplassen kunnen optreden en informatie over het melden van klachten over het zwemwater.

De informatie uit de folder is ook te vinden op de internetpagina van de provincie Gelderland (www.gelderland.nl/zwemwater) en tijdens de zomermaanden ook op de teletekstpagina 390 van Omroep Gelderland.

Het zwemseizoen loopt formeel van 1 mei tot en met 30 september. In deze periode houdt de provincie Gelderland de kwaliteit van de zwemplassen goed in de gaten. Actuele informatie is te vinden op www.gelderland.nl/zwemwater en op de teletekstpagina's van Omroep Gelderland (pagina 390) en van NOS Teletekst (pagina 725). Wanneer blijkt dat er iets met de waterkwaliteit aan de hand is, maakt de provincie dit ook ter plaatse bekend en verstuurt ze een persbericht naar de lokale en regionale media.

De kwaliteit van het zwemwater wordt tweemaal per maand gecontroleerd op bacteriën, zuurgraad en helderheid, maar is altijd een momentopname. Weersinvloeden en andere factoren, zoals veel watervogels of blauwalgen, kunnen de waterkwaliteit snel negatief beïnvloeden.

Klachten over zwemwater kunnen worden gemeld bij het provinciale Milieuklachten- en Informatiecentrum (MKIC) via telefoonnummer (026) 359 99 99. Naast de tweewekelijkse controles van de provincie zijn veel klachten over dezelfde zwemplas ook aanleiding voor de provincie om actie te ondernemen.
Provincie:
Tag(s):