vrijdag, 7. maart 2008 - 22:27

Start werken projectbureau Zeeweringen

Regio

Projectbureau Zeeweringen is weer begonnen met de versterking van de
steenbekleding op een aantal Zeeuwse dijken. Dit jaar staat ruim 25 kilometer op het programma.Daarmee zet het projectbureau een stevige versnelling in.

Met het oog op de veiligheid mag het werk alleen buiten het stormseizoen gebeuren. De Zeeuwse dijken hebben het soms zwaar te verduren. Om het achterland te beschermen zijn betrouwbare dijken letterlijk van levensbelang. Niet alleen de hoogteen de breedte bepalen de sterkte van een dijk. Ook de steenbekleding speelt hierin een rol.

Projectbureau Zeeweringen voorziet waar nodig de dijken van een sterkere steenbekleding. Zo kunnen deze een superstorm, die eens in de 4.000 jaar kan voorkomen, weerstaan.

Elke vijf jaar controleren de waterschappen de staat van de dijken die zij in beheer hebben. Alhoewel geen acuut gevaar, wees een controle in 1996 uit dat in totaal ruim 325 kilometer dijk niet aan de hoge wettelijke veiligheidsnorm voldeed.
Provincie:
Tag(s):