dinsdag, 7. oktober 2008 - 8:58

Start zorgadviesteam jongste jeugd

Duiven

Donderdag 9 oktober aanstaande is in Duiven de officiële start van het zorgadviesteam voor de jongste jeugd (ZAT 0-4).Een ZAT is een multidisciplinair team dat functioneert op praktisch uitvoerend niveau. De deelnemers zijn deskundigen van verschillende organisaties.

Het team bespreekt kinderen waar zorgen over zijn (met vooraf toestemming van ouders) of waar complexe problemen spelen en zet de meest wenselijke zorgtrajecten uit. Het signaleren en toeleiden vindt door de samenwerking in een team effectiever plaats dan wanneer de deelnemende organisaties dit alleen doen.

Voor 4-12 jarigen en voor 12-18 jarigen uit de gemeente Duiven bestaan al zorgadviesteams. Een ZAT 0-4 ontbrak nog tot nu toe. Diverse organisaties hebben aangegeven behoefte te hebben aan een ZAT 0-4. Gezien deze behoefte, de ervaringen in de regio en de landelijke ontwikkelingen rondom het centrum voor Jeugd en gezin, heeft de gemeente Duiven onlangs besloten een ZAT 0-4 op te richten.

De vaste deelnemende organisaties zijn Stichting Thuiszorg Midden-Gelderland (algemeen maatschappelijk werk en het consultatiebureau), Stichting kinderdagopvang de Kangoeroe, Kasteel Kiekeboe, Kindercentrum Puck & Co, Kinderdagverblijf Pepeloentje, Montessori peuterspeelzaal de Groene Ring, Stichting Mikado peuterspeelzalen, MEE Oost Gelderland / Integrale Vroeghulp en Stichting Zozijn.
Provincie:
Tag(s):