vrijdag, 19. december 2008 - 17:41

Startende ondernemers met handicap krijgen voorzieningen

Den Haag

Startende ondernemers met een handicap krijgen straks meer mogelijkheden bij het uitoefenen van hun bedrijf. Zij krijgen structureel de voorzieningen die zij daarvoor nodig hebben in verband met hun handicap als zij beneden een bepaald inkomen blijven.

Nu worden de voorzieningen alleen verstrekt tijdens de re-integratieperiode in de opstartfase van de onderneming. Dit staat in een wetsvoorstel van minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid waarmee de ministerraad vrijdag 19 december heeft ingestemd.

Het gaat om voorzieningen zoals een doventolk, vervoer of een aangepaste werkplek. Het kabinet wil de positie van ondernemers met een handicap op de arbeidsmarkt versterken. Dit door belemmeringen weg te nemen voor arbeidsgehandicapten die als zelfstandige aan de slag willen. Het kabinet wil hiermee ook de keuze voor het ondernemerschap stimuleren.

Beginnende ondernemers moeten, om in aanmerking te komen voor de regeling, bij de start een handicap hebben waarvoor een voorziening noodzakelijk is. De regeling kent een inkomensgrens, over de hoogte daarvan wordt nog een nader besluit genomen.

Het UWV beoordeelt de aanvragen en verstrekt de voorzieningen.
De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State zal worden gezonden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer. Het is de bedoeling dat het wetsvoorstel op 1 januari 2010 in werking treedt.
Provincie:
Tag(s):