dinsdag, 19. februari 2008 - 20:00

Startsein voor minder zwerfafval op middelbare scholen

Na de Carnavalsvakantie is het Rodenborchcollege begonnen met de lespakketten van de Stichting Nederland Schoon, maar de officiële start is woensdag 20 februari aanstaande. Wethouder Eugster geeft het startsein om 9.00 uur op het Rodenborch College in Rosmalen.

's-Hertogenbosch heeft evenals vele andere, grote steden te maken met een toename van vervuiling in de stad. De laatste jaren is er hard gewerkt aan het terugbrengen van de veiligheid in de stad. En met succes! Maar daarnaast willen we ook wonen in een schone én hele stad. Zonder zwerfvuil, kapotte stoeptegels, vernielde bushokjes of geluidsoverlast. Zomaar een aantal voorbeelden, die het woongenot verminderen en het winkelen en uitgaan minder plezierig maken.

De stichting Nederland Schoon heeft lespakketten ontwikkeld voor de middelbare scholen. Het kauwgomlespakket is ontwikkeld door de Citogroep in opdracht van Nederland Schoon. De inhoud richt zich op jongeren in het voortgezet onderwijs. Er zijn twee lespakketten gemaakt. Een lespakket voor de onderbouw van het VMBO. Een lespakket voor de onderbouw van HAVO/VWO.

Er zijn in elk lespakket voor vijf verschillende vakken ruim tien opdrachten gemaakt. Het betreft de vakken Nederlands, Engels, biologie, NASK en de creatieve vakken. Het thema is kauwgom. Het zijn praktische opdrachten, schriftelijke toetsen en vaardigheidstoetsen.
Provincie:
Tag(s):