maandag, 13. oktober 2008 - 9:14

Staten en gemeenten akkoord met Oude Rijnzone

Alphen aan den Rijn

Na de instemming van Provinciale Staten zijn alle betrokken overheden akkoord met de samenwerkingsovereenkomst Oude Rijnzone. Eerder al stemden de gemeenteraden van Bodegraven, Alphen aan den Rijn, Rijnwoude, Zoeterwoude, Leiden en Leiderdorp en de Verenigde Vergadering van het Hoogheemraadschap van Rijnland in met de overeenkomst voor de duurzame en integrale ontwikkeling van het gebied.

Tijdens de jaarlijkse Randstad Urgent conferentie op 27 oktober a.s. in de Van Nelle fabriek in Rotterdam ondertekenen minister Cramer van VROM en gedeputeerde Van de Vondervoort de samenwerkingsovereenkomst. De zone op en langs de rivier de Oude Rijn wordt klaargestoomd voor de toekomst waarin ruimte is voor wonen, werk, infrastructuur, recreatie, natuur en water. Met de samenwerking wordt de economische vitaliteit van de Oude Rijnzone versterkt en worden kwalitatief hoogwaardige woon- en werkmilieus ontwikkeld. De partijen investeren tegelijkertijd in natuur, water, landschap, recreatie en cultuurhistorie.

De Oude Rijnzone is één van de 35 projecten van Randstad Urgent, het programma waarmee rijk, provincies, gemeenten en stadsregio's samen de problemen in de Randstad aanpakken. Zo moet de Randstad internationaal een economisch sterke regio zijn en blijven, waar het aantrekkelijk is om te wonen, werken en te leven. In 2009 zal het kabinet een besluit nemen over de financiële bijdrage vanuit de nota Ruimtebudget.

Bron : Hoogheemraadschap Rijnland
Provincie:
Tag(s):