dinsdag, 19. februari 2008 - 12:17

Statencommissie Welzijn vergadert op locatie

Terneuzen

Op vrijdag 29 februari 2008 buigt de statencommissie Welzijn zich over de ziekenhuiszorg in Zeeland. De commissie wil zich laten informeren over de meest recente stand van zaken en ontwikkelingen.De commissie vergadert daarvoor op een bijpassende locatie: het ZorgSaam Ziekenhuis in Terneuzen.

Tijdens de vergadering zullen de voorzitters van de Raad van Bestuur van Stichting ZorgSaam, de heer drs. P. Rademacher, en van de Raad van Bestuur van Stichting Oosterscheldeziekenhuizen, de heer drs. H. Simons, ingaan op de ontwikkelingen binnen hun ziekenhuisorganisaties. De agenda en bijbehorende stukken kunt u vinden op de website van de provincie Zeeland.

De vergadering is openbaar en begint om 13.00 uur in de kerkzaal van het ZorgSaam Ziekenhuis, Wielingenlaan 2 in Terneuzen. De ruimte waarin de commissie vergadert is echter beperkt. Wanneer u bij de vergadering aanwezig wilt zijn, kunt u dit van tevoren melden bij mevr. M.E. Trimpe, commissiegriffier, te bereiken op 0118-63 14 37 of me.trimpe@zeeland.nl .
Provincie:
Tag(s):