donderdag, 4. december 2008 - 0:02

Stationsgebied krijgt metamorfose

Delft

Het stationsgebied Delft Zuid ondergaat de komende twee jaar een metamorfose, dankzij een investering van ruim 4 miljoen euro. Voetgangers, fietsers en automobilisten moeten het station gemakkelijker kunnen bereiken. De nieuwe inrichting en uitstraling van het station zorgen ervoor dat reizigers zich veiliger voelen.

Wethouder Anne Koning (gemeente Delft), gedeputeerde Manita Koop (Provincie Zuid-Holland) en regiobestuurder Bas Verkerk (Stadsgewest Haaglanden) ondertekenden een uitvoeringsovereenkomst voor de ontwikkeling van het Stedenbaanstation Delft Zuid.

Het gebied krijgt er de komende 10 jaar zo’n 35.000 m² aan woningen en kantoorruimte bij voor ruim 1000 werknemers. Deze ontwikkelingen geven een impuls aan de totstandkoming van het Technologisch Innovatief Complex Delft. De gemeente Delft werkt bij de uitvoering van deze metamorfose samen met het Stadsgewest Haaglanden, NS en ProRail. Het Stadsgewest Haaglanden investeert 2 miljoen euro, de NS 200.000 euro, ProRail 800.000 euro en Delft 1 miljoen euro. De aanpak van het station en de stationsomgeving maakt het reizen aantrekkelijker en verbetert de marktpositie van de nieuw te bouwen kantoren in de omgeving.

ProRail start naar verwachting begin januari 2009 met de aanleg van ruim 600 extra stallingsplekken voor fietsen bij het station en op het Kruithuiswegviaduct. Het pakket van maatregelen voorziet verder in betere bewegwijzering en verlichting, extra en nieuw ingerichte parkeerplaatsen voor treinreizigers. Er komt een verbindingsweg tussen de Vulcanusweg en de Forensenweg voor bussen en vrachtauto’s. De westzijde van het station krijgt een Kiss & Ride-voorziening. Ook komen er betere fiets- en looproutes en meer, bredere en ‘luiere’ trappen van de perrons naar het Kruithuiswegviaduct.

Er komt een klankbordgroep met daarin verschillende partijen, waaronder bewoners. Deze klankbordgroep blijft op de hoogte van de uitvoering van de maatregelen en kan ideeën voor de uitvoering van het plan inbrengen.

De aanpak van het stationsgebied Delft Zuid is onderdeel van Stedenbaan. Het Stedenbaanprogramma heeft tot doel een betere samenhang te ontwikkelen tussen stedelijke ontwikkeling en mobiliteit bij stationslocaties. Stedenbaan richt zich op het beter benutten en versterken van het bestaande hoofdrailnet van Zuid-Holland door een beter treinproduct (sneller, frequenter, gelijkvloerse instap), beter voor- en natransport naar en van stations (met de fiets, te voet, per auto) en een beter en intensiever grondgebruik nabij stations.

Bron : Provincie Zuid-Holland
Provincie:
Tag(s):