donderdag, 17. juli 2008 - 10:34

Steeds meer Urkers aan het werk

Uit een representatief onderzoek van de Provincie Flevoland komt naar voren dat het arbeidspotentieel op Urk behoorlijk is gegroeid.

De potentiële beroepsbevolking is in de periode 2000-2007 gegroeid met 21 procent. In dezelfde periode nam de bevolking toe met 12 procent. Een belangrijke stijging dus van het arbeidspotentieel. Binnen Flevoland kent Urk hiermee de op één na hoogste groei.

Deelname aan arbeidsproces
De deelname aan het arbeidsproces is op Urk in vergelijking met Flevoland laag. Het is ook lager dan het Nederlands gemiddelde. In de periode 2000-2007 is de arbeidsparticipatie op Urk gegroeid van 60 naar 64 procent.

Deze stijging wordt vooral veroorzaakt door een behoorlijke groei van het aantal vrouwen dat deelneemt aan het arbeidsproces. Van 37 procent in 2000 steeg dit cijfer naar 46 procent in 2007. Bij de mannen is de arbeidsparticipatie iets afgenomen tot het Flevolands gemiddelde.

Ontgroening beroepsbevolking
Urk heeft van oudsher een hele jonge bevolking. Anno 2007 is nog steeds bijna 50 procent jonger dan 24 jaar. De ontwikkeling van de beroepsbevolking tussen 2000 en 2007 laat zien dat ook Urk niet ontkomt aan ontgroening van de beroepsbevolking.

Het aandeel 15-35 jarigen is gedaald van 30 procent in 2000 tot 22 procent in 2007. Voor Flevolandse en Nederlandse begrippen is dit nog steeds hoog. Verder is een lichte toename te zien bij de 45-55 jarigen van 16 naar 19 procent en bij de 55-65 jarigen van 5 naar 8 procent in 2007.

Ontwikkeling werkloosheid
Gelijktijdig met de geschetste ontwikkelingen blijft de werkloosheid op Urk zeer laag. Over de periode 2000-2007 is de werkloosheid gedaald van ongeveer 4 naar 2,1 procent per mei 2008. Daarmee is de werkloosheid op Urk op een historisch laagtepunt gekomen. De achterliggende 15-20 jaar is het werkloosheidspercentage niet zo laag geweest.
Provincie:
Tag(s):