woensdag, 24. september 2008 - 9:36

Steeds meer wijnboeren in Nederland

Arnhem

Het aantal wijnboeren in Nederland neemt snel toe. In 2007 verbouwden 68 bedrijven wijn, meer dan tweemaal zo veel als in 2003. Vooral in Gelderland is het aantal wijnboeren fors toegenomen. Inmiddels ligt een kwart van alle wijnbedrijven in Gelderland. Limburg volgt met 21 procent.

Het areaal wijndruiven is toegenomen van 36 ha in 2003 tot 105 ha in 2007. De grootste toename vond plaats in Gelderland (24 ha erbij) en Overijssel (18 ha). Ook in Limburg (7 ha) en Zeeland (5 ha) is de oppervlakte landbouwgrond voor de wijnteelt sinds 2003 toegenomen.
Provincie:
Tag(s):