zaterdag, 31. mei 2008 - 12:32

Steenvoorsteen.eu verkoopt virtuele stenen voor Goede Doel

Westerbork

"Koop of adopteer een steen en draag zo uw steentje bij" is het motto van de Westerborker ondernemer Jan Nienhuis. Deze ondernemer heeft de website www.steenvoorsteen.eu laten bouwen om daarmee geld te genereren om het internetportaal voor chronisch zieken www.zorgbode.nl verder te kunnen laten ontwikkelen. Inmiddels is bekend dat het grote landelijk bekende pretpark Walibiworld de actie zal steunen en daarmee kan de initiator alle adverteerders en adoptanten nog wat extra bieden.

Ondernemers krijgen op de website Steenvoorsteen de kans om 5 jaar lang voor een ongekend laag bedrag te adverteren waarbij een maximale exposure gewaarborgd is. Particulieren zijn ook welkom want voor deze groep is er een speciaal adoptieplan gemaakt. Vanaf juli wordt er ook nog eens maandelijks een logospel aan de site toegevoegd waarbij leuke prijzen te winnen zijn.

Nadat Jan Nienhuis in november 2007 geconfronteerd werd met een buurmeisje en klasgenootje van zijn zoon dat acute leukemie kreeg veranderde zijn leven volkomen. Door een onjuiste berichtgeving via MSN over het meisje was er veel verdriet zowel bij de zoon als bij de ondernemer zelf.

Hij stelde zich vanaf dat moment tot doel dat er op het net een centrale plaats moest komen waarop informatie over zieke mensen snel te raadplegen moet zijn. Belangrijkste voorwaarde daarin is dat het de zieken geen eurocent mag kosten om hun verhaal en emoties te delen met hun omgeving zoals familie, vrienden en kennissen.

Er zijn inmiddels vele internetportalen op allerlei gebied maar voor de groep zieken en hun omgeving is er geen centrale community op het net te vinden.
Op 1 maart 2008 is daarom het portaal www.zorgbode.nl het net op gegaan met een enquêteformulier om de behoefte te peilen. Van de 2850 bezoekers hebben er 923 de enquête volledig ingevuld. Naast de vragen die beantwoordt zijn kreeg initiatiefnemer Jan Nienhuis vele positieve opmerkingen en suggesties wat er op de site moest komen.

Vanaf dat moment wist hij ook dat er meer moest gebeuren dan alleen maar berichten verzorgen en dat de website een vraagbaak moet gaan worden in de ruimste zin van het woord. Basis van de website blijft uiteraard de persoonlijke zorgpagina waarbij de zieke alle moderne communicatiemogelijkheden als spraak, video kan gebruiken om in contact te blijven met de buitenwereld.

De website zal ook alle zorggerelateerde onderwerpen voor het voetlicht brengen. Daarmee wordt het oorspronkelijke budget voor het maken van de website ruim overschreden. Maar aangezien www.steenvoorsteen.eu zo uniek is van opzet heeft de initiator er alle vertrouwen in dat deze website de benodigde financiële middelen zal binnenbrengen.
Provincie:
Tag(s):