vrijdag, 7. maart 2008 - 15:52

Stelling van Amsterdam wordt onder water gezet

Krommenie

Een deel van de Stelling van Amsterdam, het land rond Fort Krommeniedijk, wordt maandag 10 maart onder water gezet.
De reden daarvan is dat Landschap Noord-Holland, eigenaar van de weilanden en het fort, voor weidevogels tijdelijk een plasdrasgebied wil creëren, waar ze rust en voedsel kunnen vinden.

De waterinlaat wordt daarom maandag geopend om het gebied ten noorden van het fort onder water te zetten. Het is uniek dat een gedeelte van de Stelling van Amsterdam onder water wordt gezet. Zo kan iedereen zien wat het idee was achter de Stelling, die de hoofdstad moest beschermen tegen vijandige invallen.

Het land zal maximaal een maand onder water staan, maar het is mogelijk dat met het oog op de vogels en het agrarisch beheer van de landerijen het waterpeil eerder zal zakken, zodat er meer broedgebied beschikbaar komt. Volgens verwachting zal het gewenste waterpeil binnen een dag zijn bereikt.

De Stelling van Amsterdam is een militair verdedigingswerk dat tussen 1870 en 1915 is aangelegd ter bescherming van Amsterdam. De verdedigingsring is 135 kilometer lang en bestaat uit dijken met dammen en sluizen, terreinen die onder water kunnen worden gezet en 42 forten.
Provincie:
Tag(s):