donderdag, 18. september 2008 - 11:48

Sterkere positie van rechter-commissaris in het vooronderzoek

Den Haag

De rechter-commissaris krijgt meer ruimte en mogelijkheden om zijn taken en bevoegdheden in het vooronderzoek in strafzaken uit te oefenen. Daartoe wordt tevens, in samenspraak met de Raad voor de rechtspraak, een feitelijke en kwalitatieve versterking van het rechter-commissariaat nagestreefd.

Deze kan al op basis van de huidige regeling van start gaan en nadien worden uitgebreid. Verder zal het gerechtelijk vooronderzoek worden afgeschaft. Dit blijkt uit een wetsvoorstel van minister Hirsch Ballin van Justitie dat vandaag voor advies naar een aantal instanties is gestuurd.
Provincie:
Tag(s):