vrijdag, 5. september 2008 - 9:33

Sterkere regie op gemeentelijke ICT

Amsterdam

Het college van B&W wil dat er sterker regie gevoerd gaat worden op de
gemeentelijke ICT. Wethouder Van Poelgeest zegt dit naar aanleiding van een intern onderzoek waaraan ook is bijgedragen door bureau McKinsey.

Uit dat onderzoek blijkt dat de ICT van de gemeente teveel versnipperd is.
De versnippering die door bureau McKinsey is geconstateerd brengt kwetsbaarheden met zich mee op het gebied van veiligheid. Bovendien zorgt het ervoor dat ICT nu onvoldoende wordt ingezet als hulpmiddel voor het realiseren van de beleidsdoelen van de gemeente.

De gemeente heeft al eerder maatregelen genomen om de verschillende ICT-functies meer te concentreren en om infrastructuur en applicaties meer te standaardiseren. Nu blijkt dat deze ingezette lijn onvoldoende snel wordt uitgevoerd en dat een verdergaande centralisatieslag noodzakelijk is.

Wethouder Van Poelgeest: “Dat allerlei ICT-functies zich binnen de gemeente decentraal hebben ontwikkeld is logisch. De huidige tijd vraagt echter om meer. We moeten nu meer de regie vanuit één plek regelen. Alleen dan kunnen we voor voldoende effectiviteit zorgen. Als we dat niet doen, dan gaan we tegen grote problemen oplopen in de toekomst.�
Provincie:
Tag(s):