vrijdag, 14. november 2008 - 16:00

Steun aan Stimuleringsfonds voor de Pers hervat

Den Haag

De jaarlijkse donatie aan het Stimuleringsfonds voor de Pers vanaf wordt vanaf 2009 hervat. Dat schrijft het kabinet in de kabinetsvisie over het toekomstige persbeleid, waarmee de ministerraad op voorstel van minister Plasterk van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap vrijdag 14 november heeft ingestemd.

In deze visie benadrukt het kabinet het belang van een onafhankelijke, kritische en pluriforme pers voor onze nieuws- en informatievoorziening. In 2009 wordt het Stimuleringsfonds voor de Pers gesteund met 1 miljoen euro, vanaf 2010 wordt dit bedrag verhoogd naar 2,3 miljoen euro per jaar.

Het Stimuleringsfonds kan met dit geld zijn belangrijke rol in het perslandschap blijven spelen. Deze kwam in gevaar omdat de middelen van het fonds uitgeput raakten. Ook wordt de werkingssfeer van het fonds verruimd. Nu komen alleen betaalde en zelfstandige bladen voor steun van het fonds in aanmerking.

Gratis kranten en bladen
Straks mogen ook gratis bladen en kranten die in concernverband verschijnen bij het fonds aankloppen voor financiële hulp, zolang zij voldoen aan de wettelijke eisen die gelden voor steunverlening door het fonds. Het Fonds kan op die manier bijdragen aan modernisering en innovatie in de perssector.

Verder zal aan het Commissariaat voor de Media en het Stimuleringsfonds voor de Pers worden gevraagd onderzoek te doen naar de nieuws- en informatievoorziening op regionaal en lokaal niveau.

De Tweede Kamer heeft hier eerder al om gevraagd, omdat het nieuwsaanbod daar kan verschralen door het samenvoegen en verdwijnen van regionale en lokale dagbladtitels. Die zorg wordt nog versterkt door de recente ontwikkelingen bij Wegener, de grootste uitgever van regionale kranten in Nederland.

Ook onderstreept het kabinet nog eens het belang van zelfregulering in de perssector. Om de journalistieke zelfregulering een extra impuls te geven, wil het kabinet gedurende een periode van drie jaar een subsidie van € 150.000 verlenen aan de Raad voor de Journalistiek.

Tot slot wil het kabinet de mogelijkheden laten onderzoeken naar een onafhankelijk mediafonds voor verslaggevers in conflictgebieden. Een werkgroep onder leiding van het Stimuleringsfonds voor de Pers zal dit gaan uitvoeren.
Provincie:
Tag(s):