dinsdag, 19. februari 2008 - 17:08

Steun voor Edense scholen bij aanschaf lesmateriaal Anne Frankstichting

Ede

De scholen in Ede hechten, evenals de gemeente Ede, veel belang aan het lesmateriaal van de Anne Frankstichting over de Tweede Wereldoorlog. Om de scholen te stimuleren het lesmateriaal te gebruiken, komt de gemeente Ede hen tegemoet in de kosten.De Anne Frankstichting geeft jaarlijks in het voorjaar een krant uit over oorlog en onderdrukking. De krant is bedoeld voor leerlingen van 10 tot 14 jaar.

Alle scholen voor basis- en voortgezet onderwijs in Nederland krijgen een presentexemplaar. Zij kunnen zelf meer exemplaren of andere producten bestellen.

Bij de krant hoort dit jaar een bijlage “Ik, jij en zij�. Daarin worden 9 jongeren geportretteerd. Zij vertellen over groepen, waar zij deel van uitmaken en het wij-zij denken, dat al snel optreedt. Voor de leraren/docenten is er ook een docentenhandleiding bijgevoegd.

Uit een inventarisatie bij scholen in Ede blijkt dat dit materiaal voorziet in een grote behoefte. Zij beschouwen de Tweede Wereldoorlog als een vanzelfsprekend onderwerp waar ze niet omheen kunnen. Het wordt jaarlijks behandeld in de geschiedenislessen in groep 7 en/of 8 van de basisschool. Scholen schaffen dit materiaal echter in beperkte mate aan omdat ze het te duur vinden. Dit betekent dat ze vaak werken met verouderde exemplaren.

Vanuit deze behoefte heeft de gemeente Ede besloten om ook dit jaar scholen financieel te steunen bij de aanschaf van het lesmateriaal van de Anne Frankstichting. Alle basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs ontvangen in het voorjaar 10 exemplaren van de Anne Frankkrant met een spel als bijlage en de docentenhandleiding. Zij worden hier in een brief over geïnformeerd.
Provincie:
Tag(s):