woensdag, 2. april 2008 - 15:31

Steun voor rijksambtenaren die overstappen naar onderwijs

Den Haag

Rijksambtenaren die leraar willen worden in het voortgezet onderwijs in de Haagsche regio krijgen een steuntje in de rug. Minister Ter Horst van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties tekent op dinsdag 8 april, in aanwezigheid van staatssecretaris Van Bijsterveldt van OCW, een convenant waarin afspraken zijn vastgelegd om de overstap van rijksoverheid naar het onderwijs mogelijk te maken.

Het gaat om een pilot waaraan vijftig rijksambtenaren kunnen deelnemen.
Provincie:
Tag(s):