vrijdag, 8. augustus 2008 - 21:24

Stevige groei ertsoverslag Rotterdam

Rotterdam

De overslag van ertsen en schroot in de haven van Rotterdam is in de eerste zes maanden van 2008 toegenomen met ruim 13% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. In miljoenen tonnen nam de doorzet toe van 18,8 naar 21,4 miljoen ton. Ten opzichte van het eerste kwartaal (+15%) nam de groei iets af.

Naar verwachting zet deze beweging zich in de tweede jaarhelft door. De vooruitzichten voor de staalproductie blijven positief, maar op korte termijn zal de teruglopende economie de groei drukken. Op de (middel)lange termijn versterkt Rotterdam zijn positie in de mondiale logistiek van ertsen en staal.

De aanvoer van erts werd tot en met juni verstoord door capaciteitsproblemen in de laadhavens, waardoor de voorraden in Rotterdam op een laag peil zijn geraakt. Dit bij een, ondanks de teruglopende economische groei in de EU en de Verenigde Staten, aanhoudend grote vraag naar staal.

De staalproductie in de EU ligt tot dusverre evenals vorig jaar op een hoog niveau met 108,4 mln ton (108,5 mln ton in 1e helft van 2007). Hiernaast investeerden de voor Rotterdam belangrijke producenten in vergroting van hun productiecapaciteit. ThyssenKruppSteel (TKS) nam in januari een nieuwe hoogoven in gebruik en heeft in april de hoogoven 1 weer opgestart na een twee maanden durende grote revisie. Het TKS hoogovencomplex ligt in Duisburg dat met duwvaart via Rotterdam wordt bevoorraad. ArcelorMittal heropende in februari een hoogoven in Luik. Andere belangrijke klanten voor Rotterdam zijn Voest Alpine in Oostenrijk, Dillinger Hüttenwerke in het Saarland en Stahlwerke Bremen, de laatste is ook eigendom van ArcelorMittal.
De export van schroot lag op een hoog niveau, circa 900.000 ton tegen rond 700.000 in de eerste helft vorig jaar, dankzij de volop draaiende Turkse staalindustrie.

Rotterdam is de grootste Europese ertshaven met een marktaandeel van 40% en Brazilië is verreweg het belangrijkste herkomstland. De aanvoer vindt plaats bij de EECV, dat uitsluitend voor TKS werkt, en de EMO. Kleinere zeeschepen verzorgen de doorvoer naar Bremen, maar het leeuwendeel gebeurt door binnenvaart en trein. De Betuweroute gaat meer gebruikt worden omdat de hogere kosten voor het gebruik per saldo opwegen tegen het voordeel van een onbelemmerde rit. Ongeplande stops op het gemengde net kosten veel stroom en geld.

Voor Rotterdam is Brazilië verreweg het belangrijkste herkomstland van erts. De overslag-capaciteit voor gereed staal wordt in de komende jaren flink uitgebreid. Daarnaast participeert het havenbedrijf mee in een groot projekt van een fabriek voor ertspellets in de haven van Sohar.

Bron : Port of Rotterdam
Categorie:
Tag(s):