dinsdag, 17. juni 2008 - 17:41

Steyl wordt beschermd dorpsgezicht

Steyl

Het Venlose kloosterdorp Steyl krijgt de status van beschermd dorpsgezicht. Donderdag zal de gemeente Venlo van de directeur van de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten (RACM) de officiële oorkonde krijgen.

De aanwijzing tot beschermd dorpsgezicht is een nationale erkenning van de bijzondere cultuurhistorische waarde van het kloosterdorp en de noodzaak om hier zorgvuldig mee om te gaan. “Steyl heeft een uniek karakter, dat wisten wij al veel langer, maar nu krijgt het dorp ook op nationaal niveau de waardering die het verdient,� vertelt wethouder Peter Freij (cultuur).

Nederland was vanaf 1875 een toevluchtsoord voor Duitse religieuzen. Zij moesten hun moederland verlaten vanwege de Kulturkampf. De pater Arnold Janssen stichtte een missiehuis in Steyl, dat uitgroeide tot een indrukwekkende kloosterenclave waar drie kloosterordes zijn gehuisvest. Kloostergebouwen, kapellen en kloostertuinen bepalen het beeld in dit kloosterdorp langs de Maas.

Om het bijzondere karakter van Steyl te behouden is een toekomstvisie opgesteld. De gemeente Venlo, de RACM, de kloosterordes en twee bewonersverenigingen werken samen om de doelstellingen van de toekomstvisie te verwezenlijken. Nederland telt op dit moment ruim 400 beschermde gezichten.
Provincie:
Tag(s):