dinsdag, 22. april 2008 - 21:29

Stichting Dingspilhuus Diever opgericht

Diever

Op vrijdag 25 april, om 14.30 uur, wordt de Stichting Dingspilhuus Diever officieel opgericht. De bestuursleden van de stichting ondertekenen op dat moment de oprichtingsakte. Notaris mevr. Mr. J. Varekamp komt hiervoor, met de akte, naar het Dingspilhuus in Diever.

Het stichtingsbestuur Dingspilhuus Diever wordt gevormd door mevr. H. Werring, de heer G. Gomarus, de heer G. de Roo, de heer A. Jolman en de heer G. Room, allen woonachtig in Diever.

Een uitzonderlijk grote en uitdagende klus, waar het bestuur nu mee verder gaat, zijn de voorbereidingen en de daadwerkelijke verbouw van het Dingspilhuus.

Het doel van de Stichting Dingspilhuus Diever is in officiële bewoordingen: het beheer en de exploitatie van het dorpshuis Dingspilhuus teneinde daarmee te voorzien in de behoefte aan geschikte (lokaal)ruimte voor de activiteiten en dienstverlening van alle plaatselijke verenigingen en stichtingen op maatschappelijk, levensbeschouwelijk, recreatief en cultureel gebied.

Met de ondertekening van de oprichtingsakte gaan de beheer- en exploitatietaken ten aanzien van het Dingspilhuus over van de gemeente Westerveld naar deze stichting. Een stichtingsbestuur met leden uit het dorp staat dichterbij de mensen, de organisaties en verenigingen dan een gemeentebestuur. Daarbij is het beheren en exploiteren van een dorpshuis ook geen primaire taak van de gemeente. Tenslotte kan een stichting, fondsen en sponsoren benaderen voor financiële middelen: dat kan een gemeente niet.
Provincie:
Tag(s):