woensdag, 7. mei 2008 - 22:57

Stier ontnapt uit slachterij

Didam

Een bij een slachterij aan de Haaghweg in Didam ontsnapte stier heeft woensdag-ochtend 7 mei voor de nodige commotie gezorgd. Het dier is om veiligheidsredenen neergeschoten.Het dier werd omstreeks 10.10 uur bij een slachterij afgeleverd en nam plotseling de benen.

Hij liep een hekwerk om en rende de Haaghweg op. Een voetganger moest zich in allerijl in veiligheid brengen. Duidelijk was, dat het dier zich niet liet vangen en om ongelukken te voorkomen had het bedrijf een vergunninghouder met een geweer gewaarschuwd.

Deze heeft het dier neergeschoten, waarna het alsnog naar de slachterij kon worden vervoerd.
Provincie:
Tag(s):