vrijdag, 18. januari 2008 - 9:27

Stijging aantal baby’s met Down syndroom in Nederland

Amsterdam

Nationaal onderzoek wijst uit dat het aantal kinderen geboren met het Down syndroom stijgt en duidelijk hoger is dan eerder gerapporteerd. Michel Weijerman, kinderarts en Down-specialist in
VU medisch centrum vond in het vrijdag bekengemaakte onderzoek ook dat met name de hogere leeftijd van de moeders een belangrijke rol speelde bij deze stijging.

De sterfte in het eerste levensjaar daarentegen daalde sterk. Deze resultaten bevestigen de noodzaak voor meer onderzoek, vooral gericht op verbetering van kwaliteit van leven van deze steeds groter wordende groep van kinderen met het Down syndroom.

Weijerman, die het onderzoek uitvoerde in samenwerking met het Nederlands Signalerings Centrum Kindergeneeskunde (NSCK) ondergebracht bij TNO in Leiden, vond een veel hoger aantal pasgeborenen met Downsyndroom dan op basis van eerdere voorspellingen verwacht was: namelijk:16 per 10.000 in plaats van 10 per 10.000.

Ook bleek de gemiddelde leeftijd van moeders met een Down-baby hoger te zijn (33,6 jaar in plaats van 31,6 jaar bij baby’s zonder Down). Een groot deel (33%) van deze moeders is 36 jaar of ouder, hetgeen ook hoger is dan eerder gemeld.

Naast een stijging van het aantal kinderen met Downsyndroom vond Weijerman ook een hele rang van andere resultaten. Met name de sterfte in het eerste levensjaar daalde fors. Hartafwijkingen, vroeger de belangrijkste oorzaak van sterfte, kunnen door voortschrijdende techniek beter behandeld worden.

Verder blijkt een veel lager percentage vrouwen borstvoeding te geven, terwijl borstvoeding juist zo belangrijk is om de mondmotoriek van Down kinderen te stimuleren.

Meer geld voor onderzoek
Weijerman geeft aan het belangrijk te vinden dat er meer geld vrijkomt om onderzoek te doen naar de kwaliteit van leven van kinderen met het Down syndroom. De onderzoeksresultaten geven aan, dat er meer kinderen met Down syndroom komen; bovendien neemt de levensverwachting van deze kinderen toe, omdat bijkomende medische problemen beter kunnen worden behandeld.

Over Down
Down syndroom is de meest voorkomende chromosoomafwijking bij pasgeborenen. In Nederland hebben van de 10.000 levendgeborenen tussen de 10 en 14 baby’s het Down-syndroom. Kinderen met Down-syndroom hebben een vertraagde psychomotorische ontwikkeling. Daarnaast lopen ze een groter risico op allerlei bijkomende orgaanafwijkingen van bijvoorbeeld hart en darmen.
Categorie:
Tag(s):