woensdag, 29. oktober 2008 - 19:56

Stijging aantal toeristische overnachtingen in Drenthe

Regio

Met een toename van het aantal toeristische overnachtingen van 7,2% kende Drenthe in 2007 een goed toeristisch jaar. Deze groei werd gerealiseerd door overnachtingen in vakantiewoningen en hotels.

Voor gedeputeerde recreatie en toerisme Rein Munniksma (PvdA) is deze verschuiving een gevolg van de toenemende kwaliteitswens van de toerist. “De sector zal aan deze kwaliteitsslag invulling moeten geven�. Naast de overnachtingen steeg ook de werkgelegenheid in de toeristische sector met 3,7% en hebben de Drentse dagattracties 4% meer bezoek gehad dan in 2006. Dit blijkt uit het rapport Toerisme in Cijfers 2008 dat jaarlijks in opdracht van de drie noordelijke provincies wordt opgesteld.

Binnen de sector toerisme bestaat een uiteenlopend beeld. De wens van de consument, waarin hogere eisen worden gesteld, vindt duidelijk zijn neerslag. De sterke stijging van het aantal overnachtingen wordt grotendeels veroorzaakt door groei binnen de verhuur van recreatiewoningen. De komst van het Hof van Saksen heeft bijgedragen aan een kwalitatieve verbreding van het aanbod, maar ook in Zuidoost-Drenthe had deze tak van bedrijven een goed jaar. Behalve de verhuur van recreatiewoningen is ook het aantal overnachtingen in hotels/pensions gestegen.

De kampeerterreinen laten een tegenovergesteld beeld zien. Al sinds meerdere jaren daalt het aantal overnachtingen op kampeerterreinen, zo ook weer in 2007. De daling bedroeg 3,8% ten opzichte van het jaar ervoor.

Met de substantiële stijging van de werkgelegenheid in de toeristische sector doet Drenthe het goed. Het aandeel toerisme en recreatie in de totale Drentse werkgelegenheid is dan ook essentieel en bedraagt 7,5%. Een aandeel dat met name in de landelijke Drentse gemeenten nog veel hoger ligt. Een ontwikkeling die Munniksma niet verrast. “Toerisme is en blijft belangrijk als bron van werkgelegenheid. Zeker in deze tijd is in plattelandsgemeenten het voortbestaan van de middenstand afhankelijk van de toeristische bestedingen�.
Provincie:
Tag(s):