dinsdag, 11. november 2008 - 10:14

Stoplichten hebben grote irritatie-waarde

Den Haag

Bijna de helft van de ondervraagde weggebruikers ergert zich vaak of zeer vaak aan verkeerslichten, die zij dagelijks passeren. De meeste mensen irriteren zich aan de lange wachttijd (met name ’s nachts) en aan een rood verkeerslicht als er geen kruisend verkeer is. Ook is er ergernis over lichten die te kort op groen staan. Dit blijkt uit een onderzoek van de ANWB.

Volgens de ANWB is het belangrijk om verkeerslichten af te stemmen op het verwachtingspatroon van de weggebruiker. Ook de ANWB dringt erop aan dat wegbeheerders luisteren naar weggebruikers en en gebruik te maken van hun ervaringen.

Uit de enquête komt naar voren dat verkeerslichten die lang op rood staan onveilig gedrag uitlokken zoals door rood licht rijden, extra gas geven of langzamer rijden of een omweg via een sluiproute maken om een verkeerslicht te omzeilen.

Fietsers klagen er met name over dat zij lang voor rood moeten wachten en daarbij vaak maar kort de gelegenheid hebben om over te steken. Ook klagen zij over brede wegen, die zij niet in een keer kunnen oversteken.

Een andere klacht gaat om lange wachttijden bij lichten die gecombineerd zijn met spoorwegovergangen of bruggen. Nadrukkelijk wordt daarbij genoemd de cyclus die regelmatig wordt onderbroken voor het openbaar vervoer of spoor en dan weer opnieuw begint, waardoor een bepaalde richting nauwelijks aan bod komt. Ook worden vreemde manoeuvres genoemd; als het linksafslaan te lang duurt rijden de mensen rechtdoor, keren en slaan daarna rechtsaf.
Categorie:
Tag(s):