dinsdag, 8. april 2008 - 9:40

Straatcoaches tegen jongerenoverlast op straat

Utrecht

Straatcoaches gaan in Utrecht een bijdrage leveren aan het toezicht op straat en zo overlast van jongeren voorkomen en bestrijden. Zij zullen ook ouders aanspreken op hun verantwoordelijkheid. Het is de bedoeling dat de eerste vijf straatcoaches in mei in Kanaleneiland op straat lopen.

Daarna volgt uitbreiding tot 25 straatcoaches in september, tien in Kanaleneiland, tien in Overvecht en vijf in Hoograven. Volgend jaar komen daar drie straatcoaches in Zuilen en drie in Ondiep bij. De inzet van straatcoaches is eerder aangekondigd in de plannen voor de krachtwijken. Het verbeteren van de veiligheid is daarin een belangrijk element.

Jongerenoverlast heeft grote impact op het welbevinden van de bewoners. Er zijn op het moment echter onvoldoende (gekwalificeerde) uitvoerders op straat die jongeren aan kunnen aanspreken op hun gedrag. Daarom huurt de gemeente Utrecht nu straatcoaches in bij een particuliere organisatie. De straatcoaches krijgen geen bevoegdheid om bekeuringen uit te schrijven. Ze zijn herkenbaar aan eigen kleding, afwijkend van de uniformen van de gemeente of politie.
Provincie:
Tag(s):