woensdag, 13. februari 2008 - 15:18

Straatmanagers moeten overvallen terugdringen

Amsterdam

Het Platform Criminaliteitsbeheersing Amsterdam - Amstelland (PCA) leidt straatmanagers op om het toenemende aantal overvallen in de regio terug te dringen. De straatmanagers worden in een expertmeeting voorbereid om ondernemers te stimuleren tot het vergroten van hun weerbaarheid. Hiermee wordt de kans op een overval beperkt.

Het PCA brengt straatmanagers en consulenten van ondernemersverenigingen en ondernemershuizen bijeen en in de bijeenkomst worden zij geïnformeerd over hoe overvallers te werk gaan en met welke maatregelen overvallen kunnen worden voorkomen.

Zij leren de veiligheidssituatie in een onderneming te beoordelen en de ondernemers te wijzen op effectieve organisatorische en technische maatregelen. De organisatorische maatregelen zijn vaak kosteloos. Het gaat bijvoorbeeld om overzicht in de zaak, het afromen van de kas, het sleutelbeheer en om goede afspraken over het openen en sluiten van de onderneming.

De technische maatregelen vragen vaak een investering. Hiervoor kunnen de ondernemers een beroep doen op de stimuleringsregeling die per 1 maart in de gemeente Amsterdam ingaat. In Amstelveen werkt deze regeling al. Ook daar gaan de straatmanagers er op attenderen. Daarnaast worden zij geïnformeerd over het verwijzen van ondernemers naar gratis trainingen waarin zij vaardigheden opdoen om een overval goed te doorstaan.

De straatmanagers brengen de opgedane kennis de volgende dag in praktijk. Met het mobiliseren van straatmanagers en consulenten anticipeert het PCA op het advies van staatssecretaris Van Heemskerk van Economische Zaken. Het ministerie concludeerde onlangs dat vooral kleine ondernemers vaak laag risicobewust zijn en de mogelijkheden niet kennen. Het ministerie ziet een rol voor straatmanagers weggelegd en overweegt dit te subsidiëren. Het PCA anticipeert op deze ontwikkeling door straatmanagers op deze rol voor te bereiden.
Provincie:
Tag(s):