dinsdag, 3. juni 2008 - 10:07

Strafrechtelijk onderzoek naar Dow Benelux

Terneuzen

Onder leiding van het Functioneel Parket is een multidisciplinair milieuteam onder regie van de Bovenregionale Recherche Zuid Nederland (BRZN) een strafrechtelijk onderzoek gestart naar Dow Benelux BV te Terneuzen. In het kader van het onderzoek vond op 3 juni 2008 een doorzoeking plaats op het terrein van Dow Benelux BV. Daarbij werd administratie in beslag genomen. Er werden geen aanhoudingen verricht.

Aanleiding voor het onderzoek zijn diverse, ernstige milieuincidenten die zich de afgelopen jaren bij Dow Benelux BV hebben voorgedaan. Bij die incidenten is sprake geweest van uitstoot van gevaarlijke stoffen als benzeen, kraakgas, propeen en acrylnitril. Gezien het aantal incidenten, alsmede gelet op de aard ervan en de mogelijke gevolgen van deze incidenten voor het milieu, is besloten om nu over te gaan tot een strafrechtelijk onderzoek.

Het onderzoek richt zich op de vraag of relevante milieuwetgeving en veiligheidsnormen zijn overtreden. Daarbij moet onder meer gedacht worden aan de Wet Milieubeheer, het Besluit Risico’s Zware Ongevallen (BRZO) en de Arbeidsomstandighedenwet.

Aan het onderzoek nemen verschillende partners deel, waaronder de Arbeidsinspectie, de VROM-inspectie, het KLPD, de Provincie Zeeland, het Regionaal Milieu Team van de politie Zeeland en de BRZN.
Provincie:
Tag(s):