donderdag, 24. april 2008 - 11:10

Strafrechtelijk onderzoek puinstort waterplas De Zeelt

Op 23 april 2008 is door de VROM-Inlichtingen- en Opsporingsdienst (VROM-IOD), in samenwerking met de Politie Gelderland Zuid en het Waterschap Rivierenland, onder leiding van het Functioneel Parket, in de gemeente Ubbergen een doorzoeking gedaan bij een aantal ondernemers.

Aanleiding voor het onderzoek was het storten van onder meer puin in en langs waterplas De Zeelt in Kekerdom, gemeente Ubbergen.

Er is aan enkele personen, betrokken bij het logistieke en administratieve proces, uitlevering van informatie gevorderd. Ook is informatie opgevraagd bij onder meer de gemeente Ubbergen. Op dit moment zijn 2 natuurlijk personen als verdachte aangemerkt.

Het onderzoek richt zich op of deze stort was toegestaan. Onderzocht wordt of er sprake is van gepleegde strafbare feiten in strijd met onder meer de Wet Milieubeheer, de Wet verontreiniging oppervlaktewater en het Besluit bodemkwaliteit en of economisch voordeel is behaald.
Provincie:
Tag(s):