donderdag, 13. maart 2008 - 14:33

Strafzitting minderjarigen voortaan in politiebureau

Zeist

Op dinsdagmiddag 11 maart werd voor de eerste keer een strafzitting voor minderjarige verdachten gehouden op het politiebureau van Zeist aan de Utrechtseweg. Hoewel alle jeugdzaken uit de regio’s Binnensticht en Heuvelrug lokaal worden behandeld in het Veiligheidshuis Amersfoort, vonden de zittingen voor minderjarige verdachten tot nu toe plaats in het gerechtsgebouw in Utrecht. Met het verplaatsen van de strafzittingen naar Zeist, wil het Veiligheidshuis Amersfoort ook dit onderdeel van het proces in het kader van het gebiedsgerichte werken, lokaal afhandelen.

Vanaf 11 maart vinden de strafzittingen voor jeugdige verdachten om de twee weken plaats op het politiebureau van Zeist. Tijdens elke zitting worden maximaal acht zaken behandeld. De jongere, die samen met zijn of haar ouders is uitgenodigd, krijgt tijdens de zitting een boete of taakstraf opgelegd. Dit kan een leerstraf of een werkstraf zijn. Eventueel wordt de minderjarige verdachte verplicht om een hulp- en steuntraject te volgen. Daarnaast heeft de strafzitting een duidelijk pedagogisch doel.

Resultaten eerste zitting
Tijdens de eerste zitting op het politiebureau van Zeist moesten zes jongeren verschijnen voor hun aandeel in misdrijven als openlijke geweldpleging en diefstal. Twee verdachten kregen een geldboete opgelegd. Daarnaast werden taakstraffen opgelegd variërend van 20 uur tot 40 uur. Twee verdachten zijn verplicht tot het volgen van een hulp- en steuntraject.
Provincie:
Tag(s):