maandag, 28. januari 2008 - 10:05

Straks niemand meer onbespied door het leven

Groningen

'OV-chipkaart, rekeningrijden, verwijsindex risicojongeren, het elektronisch kinddossier, het elektronische patiëntdossier, één uniek persoonsnummer voor iedereen, zoekmachines die over je schouder meekijken, spyware, volledig dekkend cameratoezicht. Het moet niet veel gekker worden', aldus Jacob Kohnstamm, voorzitter van het College bescherming persoonsgegevens (CBP).

In antwoord op die ontwikkelingen heeft het CBP er voor gekozen om veel meer dan voorheen gebruik te maken van zijn handhavende bevoegdheden om de privacy van de burger te beschermen. Met indringend, soms ook onaangekondigd onderzoek naar overtredingen van de privacyregels op basis waarvan zonodig gedreigd kan worden met (hoge) boetes, is de bijdrage aan de naleving van de wettelijke verplichtingen door overheid en bedrijfsleven naar het oordeel van het CBP het grootst.

Ter gelegenheid van de Europese Dag van de Privacy is op de CBP-website www.mijnprivacy.nl een speciaal formulier gezet om het CBP snel informatie te geven over mogelijke misstanden bij het gebruik van persoonsgegevens. Van deze meldingen zal het CBP gebruik maken bij de afwegingen die leiden tot de keuze van de terreinen waarop met voorrang handhavend zal worden opgetreden. Kohnstamm: 'Wij kunnen tot onze spijt met het ons toegekende budget niet veel klachten in behandeling nemen. Maar met behulp van signalering door burgers kunnen wij ons werk meer richten op door hen aangegeven prioriteiten.'
Provincie:
Tag(s):