donderdag, 18. september 2008 - 20:38

Streekbezoek koningin West Zeeuws-Vlaanderen

Zeeland

Koningin Beatrix brengt dinsdag 7 oktober 2008 een streekbezoek aan de provincie Zeeland. Tijdens het bezoek staan de gebiedsgerichte aanpak en plattelandsproblematiek in West Zeeuws-Vlaanderen centraal. De Koningin bezoekt een aantal kernen in de gemeente Sluis, te weten Breskens, Groede, Cadzand-Bad en Sluis.

Het streekbezoek van de Koningin begint om 10.30 uur in Breskens. Commissaris van de Koningin in de provincie Zeeland, mevrouw drs. K.M.H. Peijs, en de burgemeester van de gemeente Sluis, de heer J.F. Sala, heten haar welkom op de Keerdam. Tijdens een wandeling langs de haven wordt de Koningin geïnformeerd over de ontwikkeling van Breskens na de opening van de Westerscheldetunnel.

Na het wegvallen van de pontverbinding, staat Breskens voor de uitdaging de aantrekkingskracht van bewoners en bezoekers te behouden en te verbeteren. Om dit te realiseren heeft de gemeente Sluis een plan geïnitieerd voor de haven(s) en het centrum. Dit plan omvat onder andere een verbetering van de verbinding tussen de havens en het centrum. Daarnaast wil Breskens zich ontwikkelen tot een internationale zeejachthaven.

Het bezoek aan Breskens wordt afgesloten met een rondetafelgesprek over de ontwikkeling van Breskens in het bedrijf Hall Spars & Rigging. Dit is een internationale mastenbouwer waar de Koningin ook een rondgang maakt.

Van Breskens reist de Koningin per bus naar Groede. Tijdens de rondrit wordt uitleg gegeven over het Gebiedsplan Natuurlijk Vitaal. Dit plan moet de neerwaartse trend van vergrijzing, wegtrekkende bewoners en een lager voorzieningenniveau ombuigen in Zeeuws-Vlaanderen. Bij de uitvoering van dit plan worden alle maatregelen zo goed mogelijk op elkaar afgestemd. Zo wordt ‘werk met werk’ gemaakt door recreatiefuncties en kustverdediging met elkaar te combineren of vrijkomende grond bij graafwerkzaamheden te gebruiken voor de aanleg van een dijk. Bij de uitvoering van de plannen werken zowel private partijen als overheden op verschillende niveaus samen.

Het ochtendprogramma wordt om 12.45 uur afgesloten met een wandeling door een historisch museumstraatje, het Slijkstraatje naar de Markt in Groede. Dit voormalige Rode Kruis-dorp kwam grotendeels ongeschonden uit de Tweede Wereldoorlog doordat de neutraliteitsstatus door de strijdende partijen werd gerespecteerd. Het behoud van dit Vlaemsch Erfgoed is van belang voor het bevorderen van het toerisme.

Tijdens de busrit naar Cadzand-Bad geeft mevrouw Peijs een toelichting op de laatste ontwikkelingen op het gebied van veiligheid op en rond de Westerschelde in relatie tot natuur en milieu.

De Koningin arriveert bij Hotel Noordzee en maakt aansluitend een wandeling over de dijk. Tijdens de wandeling wordt de Koningin geïnformeerd over de toekomstplannen van deze kern. Deze plannen, die deze kern een kwaliteitsimpuls moet geven, zijn geïnitieerd door de gemeente Sluis in samenspraak met de ondernemers.

Om 15.30 uur komt het gezelschap aan bij het Belfort op de Groote Markt in Sluis. In de burgemeesterskamer van het Belfort spreekt de Koningin met een aantal betrokkenen over de voor- en nadelen voor een gemeente die gelegen is aan de Belgische grens. Tijdens het gesprek komt onder andere het nut en de noodzaak van grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van zorg, veiligheid, onderwijs en ondernemen aan de orde. Het streekbezoek eindigt rond 17.00 uur.
Provincie:
Tag(s):