woensdag, 25. juni 2008 - 21:08

Strenge controle Witterveld tijdens TT-races

Assen

De provincie Drenthe gaat dit jaar in samenwerking met het TT-circuit, Defensie, de Koninklijke Marechaussee en een aantal buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) van diverse organisaties intensief handhaven op de regels van de Natuurbeschermingswet op het Witterveld. De TT-races op 27 en 28 juni 2008 zijn de eerste activiteiten waarop deze actie wordt ingezet.

In de periodes rond de evenementen op het TT-circuit is regelmatig overlast geconstateerd op het Witterveld. Een deel van de bezoekers gaat dwars door het Witterveld naar het TT-circuit, omdat dit de kortste route is of om illegaal het terrein op te komen. Met deze handhavingsactie wil de provincie de schade aan het Witterveld beperken en de illegale betreding een halt toeroepen.

Het Witterveld is een natuurgebied dat onder de Natuurbeschermingswet valt en ook gebruikt wordt als militair schietterrein. Het Witterveld mag daarom niet betreden worden. Dit wordt met verbodsborden aangegeven.
In de afgelopen jaren zijn tijdens grote evenementen opeenvolgende monitoringsonderzoeken uitgevoerd. Hieruit bleek dat de aanwezige natuurwaarden met name schade ondervinden door het gebruik van het gebied als toegang naar het circuit.
Provincie:
Tag(s):