vrijdag, 24. oktober 2008 - 11:51

Strengere aanpak van drugs in gevangenissen

Amsterdam

Staatssecretaris Albayrak (Justitie) neemt extra maatregelen om de invoer en het gebruik van drugs in de gevangenissen terug te dringen. Zo krijgt de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) eigen drugshonden, die kunnen worden ingezet bij de inspectie van cellen, verblijfsafdelingen en de toegangscontrole van het bezoek. Dat schrijft de staatssecretaris vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

Tevens worden gedetineerden en bezoekers door middel van een zogeheten ‘slang’-opstelling in de bezoekruimte van elkaar gescheiden. Het terugdringen van de invoer en het gebruik van drugs door gedetineerden is een belangrijk streven voor het gevangeniswezen.

Veel gedetineerden ondervinden ernstige problemen als gevolg van middelengebruik. Ook vormt de aanwezigheid van drugs een belangrijk risico voor de orde en veiligheid in de inrichtingen.

Volgens verschillende rapporten van de Inspectie voor de Sanctietoepassing wordt het bestaande drugsbeleid door de inrichtingen op uiteenlopende wijze vormgegeven. De nieuwe maatregelen moeten leiden tot een heldere en eenduidige uitvoering van het drugsbeleid in de penitentiaire inrichtingen.

Het belangrijkste uitgangspunt van het aangescherpte drugsbeleid blijft dat invoer en gebruik van drugs door gedetineerden is verboden en wordt bestraft. Middels preventie en controle wordt de invoer en het gebruik van drugs zoveel mogelijk voorkomen. Daarnaast worden gedetineerden gestimuleerd en ondersteund om hun verslaving aan te pakken.

De belangrijkste aanscherpingen en vernieuwingen:
· De controle op de aanwezigheid van drugs wordt versterkt door de inzet van eigen drugshonden voor de inspectie van cellen en verblijfsruimten en bij de toegangscontrole van bezoekers. De mogelijkheden van de inzet van drugshonden bij de controle van medewerkers worden nog bezien.
· De controle op het gebruik van drugs wordt versterkt door een uitbreiding van het aantal situaties, waarin een urinecontrole voor gedetineerden is voorgeschreven.
· Om de invoer van drugs door bezoekers aan te pakken worden in alle bezoekruimtes zogeheten ‘slang’-opstellingen aangebracht. De ‘slang’-opstelling bestaat uit aaneengesloten tafels, die het bezoek en de gedetineerden van elkaar scheiden. De tafels zijn van onderen afgesloten en aan de bovenzijde voorzien van een lage rand.
· De voorlichting aan gedetineerden en bezoekers wordt verbeterd.
· In de opleiding van DJI-medewerkers komt meer aandacht voor het drugsbeleid, het herkennen van drugsgebruik en de hulpverlening bij drugsverslaving.
· De sancties op overtredingen van het drugsbeleid zijn al aangescherpt en vastgelegd in een protocol. De inrichtingsdirecteur kan alleen in uitzonderingsgevallen van de voorgeschreven sancties afwijken.
· Naast de disciplinaire sanctie voor de gedetineerde, kan het aantreffen van drugs in de inrichting ook leiden tot aangifte. Hiertoe wordt het aangiftebeleid geuniformeerd op grond van de “Aanwijzing Opiumwet’ van het openbaar ministerie.

De nieuwe maatregelen gelden voor alle penitentiaire inrichtingen (huizen van bewaring en gevangenissen) en gaan in per 1 januari 2009. Voor de aanpassing van de bezoekruimten en de opleiding en inzet van de drugshonden is meer tijd nodig.

De opleiding van de drugshonden en begeleiders is naar verwachting medio 2009 afgerond. Voor het aanpassen van de bezoekruimten geldt een uiterlijke realisatie per 1 oktober 2010.
Provincie:
Tag(s):