zaterdag, 2. augustus 2008 - 10:00

Strengere controle op verkoop alcohol waddeneilanden

Ameland

De Voedsel en Waren Autoriteit zal de komende tijd op de diverse Waddeneilanden meer controleren op alcoholverstrekking aan jeugd. Dat blijkt noodzakelijk nadat controleurs van de VWA de afgelopen weken controles hebben uitgevoerd op de eilanden Terschelling, Ameland en Vlieland.

Daar werd duidelijk dat jeugd onder de 16 nog te gemakkelijk aan alcohol kan komen.

De controleurs van de VWA deelden de afgelopen week vier boetes uit op Ameland en op Vlieland aan horecaondernemers twee boetes en een waarschuwing. Eerder deze maand werden er al acht boetes en twee waarschuwingen uitgeschreven op Terschelling.

Op Ameland constateerden de controleurs van de VWA onder andere dat er sterke drank in een discotheek werd verstrekt aan een 16-jarige. Ook verkocht een aantal winkeliers drank aan minderjarigen. De controleurs stelden daarentegen ook vast dat de supermarkten op het eiland correct omgaan met de verstrekking van alcoholhoudende dranken aan jongeren.

Op Vlieland bleek dat er bij een evenement op het eiland alcohol werd geschonken aan jeugdigen. Op een camping op het eiland werd niet om een legitimatie gevraagd bij de verstrekking van alcoholhoudende drank. Dat gold ook voor een horecagelegenheid, waar aan 16-jarigen sterke drank werd geschonken. Ook hier bleek dat supermarkten zich over het algemeen goed aan de regels houden.

De VWA controleert dit jaar in het hele land intensief op de verkoop van alcohol aan jongeren. Het is verboden alcoholhoudende drank te verstrekken aan jongeren onder de 16 jaar. Sterke drank mag alleen verkocht worden aan jongeren van 18 jaar en ouder. De leeftijd van de jongeren moet vastgesteld worden door middel van een officieel identiteitsbewijs. Overtredingen kunnen worden bestraft met een boete die kan oplopen tot 3.600 euro.

De overheid wil jongeren beschermen tegen de schadelijke gevolgen van alcohol. Jongeren drinken op te jonge leeftijd en te veel alcohol hetgeen aantoonbaar schadelijke gevolgen heeft voor onder andere de ontwikkeling van de hersenen.

De komende tijd controleert de VWA onder andere tijdens de Sneekweek en het Leids Ontzet.
Provincie:
Tag(s):