dinsdag, 4. maart 2008 - 10:48

Strengere leeftijdscontrole in horeca

Sneek

De Sneker horeca moet strenger controleren op leeftijd om alcoholgebruik onder jongeren tegen te gaan. Dat concludeert de Jongeren Adviesraad Sneek (JAS) naar aanleiding van de uitkomsten van een eigen onderzoek onder jongeren in de gemeente. Hieruit blijkt dat 58% van de ondervraagden vindt dat er strenger gecontroleerd moet worden.

De JAS is een adviesorgaan van de gemeente dat gevraagd en ongevraagd advies geeft over zogenoemde ‘jongerenonderwerpen’ die door de gemeente worden behandeld. Naar aanleiding van alle commotie die is ontstaan rond alcoholgebruik onder jongeren nam de JAS het initiatief om een enquête af te nemen onder 75 bezoekers van het stadscentrum, in de leeftijd van 13 tot 25 jaar.

De enquête is op 19 januari in het centrum van Sneek gehouden. Hieruit kwam naar voren dat het droevig gesteld is met de leeftijdscontrole in horecagelegenheden in Sneek en dat dus bijna zestig procent van de ondervraagde jongeren vindt dat er strenger gecontroleerd moet worden. Hiermee wordt volgens de JAS bereikt dat jongeren niet vroegtijdig in contact komen met dronkenschap en agressiviteit in het uitgaansleven. Verder bleek uit het onderzoek dat jongeren van 13 tot 15 jaar bijna nooit drinken, maar dat het alcoholgebruik vanaf 16 jaar sterk toeneemt.
Provincie:
Tag(s):