maandag, 18. februari 2008 - 17:18

Strijd tegen georganiseerde misdaad ook door gemeenten

Amsterdam

De georganiseerde misdaad moet niet alleen door politie en justitie bestreden worden, maar ook door gemeentebesturen, de Belastingdienst, de FIOD-ECD en de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD). Dat staat in het Programma over de bestuurlijke aanpak van georganiseerde misdaad dat minister Ter Horst en minister Hirsch Ballin naar de Tweede Kamer hebben gestuurd.

Er komen over heel Nederland zes regionale expertise- en informatiecentra waar gemeenten, het Openbaar ministerie, de politie en opsporingsdiensten samenwerken in hun aanpak van de georganiseerde criminaliteit. Ook komt er één landelijk centrum om de regionale centra te ondersteunen en te zorgen voor een goede informatie-uitwisseling. Zo moet voorkomen worden dat criminelen die in de ene regio aangepakt worden, hun activiteiten naar een andere regio kunnen verplaatsen.

De aanpak van de centra zal zich vooral richten op vastgoed (woningen en bedrijfspanden) in mogelijk malafide branches, omdat er aanwijzingen zijn dat veel crimineel vermogen gewit wordt via vastgoed. Daarnaast leggen de centra ook andere activiteiten en bedrijven in bepaalde branches onder de loep.
Provincie:
Tag(s):