donderdag, 5. juni 2008 - 11:41

Studenten VU doen onderzoek in IJsseldelta

Zwolle

Vrijdag 6 juni opent gedeputeerde Theo Rietkerk de excursiedag van de veldwerkweek van de studenten van de Vrije Universiteit Amsterdam. Gedurende de dag varen de studenten met de Admiraal van Kinsbergen door het gebied. Dit heeft de provincie bekendgemaakt.

Aan boord krijgen studenten van diverse deskundigen uitleg over het gebied. Theo Rietkerk vertelt de studenten meer over hoe de provincie Overijssel rekening houdt met de toekomstige klimaatverandering. Het project IJsseldelta-Zuid is een goed voorbeeld van een project dat hierop anticipeert.

Van 4 tot 13 juni voeren studenten van de Vrije Universiteit Amsterdam veldwerk uit in de IJsseldelta. Het veldwerk maakt onderdeel uit van hun tweedejaars vak ‘ruimtelijke analyse onderzoekstraining’ van nieuwe studierichting Aarde en Economie van de VU in Amsterdam. Het veldwerk voeren ze uit vanaf een unieke locatie; namelijk het zeilschip de Admiraal van Kinsbergen.

Het IJsseldeltagebied is in het licht van de onderzoeksdoelstellingen een bijzonder interessant gebied omdat er in de nabije toekomst zoveel ruimtelijke ingrepen zijn gepland en het gebied rond Kampen tegelijkertijd te maken heeft met de effecten van klimaatverandering.

Op basis van hun ruimtelijke analyses zullen de studenten moeten uitmaken hoe en waar het landgebruik in de IJsseldelta in de toekomst (ca. 2050) mogelijk zal gaan veranderen op basis van groeiprognoses voor wonen en recreatie, autonome ruimtelijke ontwikkelingen en ruimtelijke wetgeving en wat de effecten zijn op de ruimtelijke waarden (cultuurhistorie, ecologie, etc.) en overstromingsrisico’s (met name in economische termen) in het gebied.
Provincie:
Tag(s):