donderdag, 29. mei 2008 - 11:33

Studie naar leidingverbinding tussen Eemshaven en Delfzijl

Delfzijl

Het college stelt 5.000 euro beschikbaar aan de Stichting Utilitaire Faciliteiten Ontwikkeling Oosterhorn (UFO) voor een studie naar een verbinding van leidingen tussen het industrieterrein Oosterhorn in Delfzijl en de Eemshaven.

Door de aanleg van de leidingverbinding worden de bedrijventerreinen van Eemshaven en Delfzijl met elkaar verbonden en kunnen bedrijven op deze bedrijventerreinen gemakkelijker gebruik maken van elkaars stofstromen (onder andere energie in de vorm van koude-warmteuitwisseling). Dit is bevorderlijk voor zowel nieuwe investeerders als het bestaande bedrijfsleven en het versterkt bovendien de verschillende functies van beide industriegebieden. Grondstoffen voor de industrie in Delfzijl kunnen dan in grotere volumes worden aangeleverd.

Stichting UFO en de NOM maken samen een plan van aanpak voor de realisatie van de leidingenstraat. Naast een tracéstudie gaat het om de organisatie van het aanleggen en beheer van de leidingen, de vergunningen en verordeningen. Het is de bedoeling om in het najaar van 2008 dit plan van aanpak gereed te hebben.

Er zijn drie mogelijke tracés denkbaar tussen de Eemshaven en Delfzijl. De kortste via Holwierde, maar die zou niet geschikt zijn voor gevaarlijke stoffen, of een route om Appingedam heen of door de Eems.
Provincie:
Tag(s):