donderdag, 3. juli 2008 - 21:36

Subsidie maakt restauratie molens mogelijk

Een belangrijk deel van de Zuid-Hollandse molens kan de restauratieachterstand de komende jaren gaan wegwerken. Bij de verdeling van rijkssubsidies zijn de Zuid-Hollandse molens bijzonder goed bedeeld: 50 van de 55 subsidieaanvragen werden gehonoreerd. Van de 10 meest urgente restauraties in Zuid-Holland kunnen 9 molens een subsidie tegemoet zien.

Maandag 30 juni maakte de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten (RACM) namens minister Plasterk (OCW) bekend welke subsidieaanvragen zij honoreert. In totaal gaat het om 11 miljoen euro aan 85 molens. Zuid-Holland is hierin met 50 subsidietoekenningen sterk vertegenwoordigd.

Tezamen hebben de 224 Zuid-Hollandse molens een restauratieachterstand van 20 miljoen euro. Molens die hun aanvraag nu gehonoreerd zien door de RACM, krijgen van deze uitvoeringsorganisatie 70% van de subsidiale restauratiekosten. De provincie Zuid-Holland vult 25% aan.

Begin april deed de provincie een oproep aan de RACM om de Zuid-Hollandse urgentielijst te hanteren bij het toekennen van de subsidies. De RACM leek voorrang te willen verlenen aan de kleinste restauraties. Daarin zag Zuid-Holland het gevaar dat er geen subsidie zou gaan naar de molens die het het hardst nodig hebben. “Geef subsidie aan die molens die er het meest baat bij hebben", luidde dan ook het verzoek dat gedeputeerde Van Engelshoven-Huls deed. Nu bijna alle aanvragen zijn gehonoreerd, komt die wens uit.
Provincie:
Tag(s):