woensdag, 20. augustus 2008 - 17:01

Subsidie van € 1,5 miljoen voor opknapbeurt Twentse bedrijven-terreinen

Enschede

De gemeenten Hengelo en Enschede ontvangen in totaal anderhalf miljoen euro subsidie van de provincie Overijssel voor een stevige opknapbeurt van twee bedrijventerreinen. Dit heeft de provincie Overijssel woensdag 20 augustus bekendgemaakt.

De provinciale bijdrage komt boven op investeringen van de gemeenten zelf en - in het geval van Hengelo - een subsidie van het ministerie van Economische Zaken.

Het gaat in Enschede om het binnenstedelijke bedrijventerrein Hardick & Seckel. Deze voormalige textielfabriek deed enige jaren dienst als bedrijfsverzamelgebouw, maar voldoet niet meer aan de eisen die worden gesteld aan goede werklocaties.

De herontwikkeling van het gehele terrein van totaal 4,2 hectare – waarbij drie gebouwen worden gesloopt - levert naar verwachting nieuwe werkgelegenheid op. De totale kosten zijn begroot op 7,8 miljoen euro. De provincie verstrekt een bijdrage van 500.000 euro.

De gemeente Hengelo ontvangt 1 miljoen euro subsidie voor het opknappen van bedrijventerrein Twentekanaal. Hier gaat het om het uitbaggeren van de Insteek- en Petroleumhaven, en het herinrichten van het totale tracé van de Boekeloseweg. De totale kosten van het project bedragen ruim 3 miljoen euro.

Eerder al subsidieerde de provincie Overijssel een ander project op bedrijventerrein Twentekanaal: het opknappen van het gebied rond de Diamantstraat. Het opknappen van terrein Twentekanaal is een samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven. Het levert ruim 50 ha ruimtewinst op door nieuwe kaveluitgifte en invulling van lege percelen op het terrein.

Gedeputeerde Abbenhues: “Overijssel werkt aan een sterke economie. Het beter gebruiken van bestaande bedrijventerreinen hoort daar bij. Samen met onze partners knappen we terreinen op, helpen we bepaalde bedrijven aan een betere plek en gebruiken we de vrijkomende ruimte. Zo ontstaat er aantrekkelijke vestigingsruimte voor nieuwe bedrijven. Het mes snijdt hierbij aan twee kanten. Het is goed voor onze economische ontwikkeling, en tegelijkertijd hoeven we zo min mogelijk nieuwe terreinen aan te leggen in ons prachtige Overijsselse landschap.�
Provincie:
Tag(s):