vrijdag, 17. oktober 2008 - 20:19

Subsidie voor afkoppelen regenwater

Eemsmond

Het college van Eemsmond wil met terugwerkende kracht per 1 januari 2008 een subsidieverordening ‘afkoppelen regenwater’ in laten gaan. Dat houdt in dat inwoners van Eemsmond subsidie krijgen als ze ervoor zorgen dat regenwater, dat nu in het vuilwaterriool terechtkomt, wordt aangesloten op het schoonwaterriool.

Inwoners die hier na 1 januari al voor hebben gezorgd, krijgen alsnog deze subsidie. Door dit ‘afkoppelen van regenwater’ wordt de capaciteit van het vuilwaterriool groter en zal dit riool door een flinke bui minder snel overstromen. Zo wordt voorkomen dat vuil rioolwater in schoon oppervlaktewater zoals een sloot terechtkomt.

Sinds 2000 wordt bij het vervangen van riolering naast een nieuw vuilwateriool meestal een schoonwaterriool gelegd. Op deze wijze wordt stapje voor stapje het regenwater dat op wegen, straten en inritten valt, afgekoppeld van het oude rioolsysteem en op het nieuwe schoonwaterriool aangesloten.

Voor elke woning wordt automatisch een extra uitlegger tot aan de perceelgrens gelegd, zodat het mogelijk is om regenwater van de woning op te vangen in een schoonwaterriool. Dit is niet verplicht, maar met het invoeren van de subsidieregeling hoopt het college het afkoppelen van regenwater te stimuleren. De subsidie zal € 5,- per m2 bedragen. Bij een gemiddelde oppervlakte van afkoppelen gaat het al snel om 120 m2 per aanvraag.
Provincie:
Tag(s):