donderdag, 10. januari 2008 - 16:39

Subsidie voor afkoppelen regenwater van riool

Maastricht

Het waterschap Roer en Overmaas stelt sinds kort subsidie beschikbaar aan gemeenten en particulieren voor het afkoppelen van regenwater van het riool. Het voordeel van de afkoppeling is dat het schone regenwater niet vermengd raakt met het vuile rioolwater. De riolering en de rioolwaterzuiveringsinstallatie worden zo minder belast en het schone regenwater gaat terug de natuur in.

Jan Schrijen, voorzitter van het Waterschap Roer en Overmaas, en wethouder Wim Hazeu van Maastricht stelden vandaag een terugwininstallatie voor regenwater bij het volkstuinderscomplex Daalhof in Maastricht officieel in werking.

‘Dit project kan als voorbeeld en inspiratiebron dienen voor particulieren en bedrijven om regenwater af te koppelen van het riool. Het afgekoppelde regenwater van het volkstuinderscomplex wordt verzameld in een opvangbak van 10 m³. Het opgevangen regenwater kan worden opgepompt om te gebruiken voor de volkstuintjes. Het teveel aan opgevangen water stort over in een infiltratievijver die ook 10m³ regenwater kan bergen. Een goede en creatieve toepassing, aldus Jan Schrijen.

Naast gemeenten kunnen sinds kort nu ook particulieren en bedrijven subsidie krijgen voor het afkoppelen van regenwater van het riool. Het waterschap stelt in zijn gebied totaal 1,7 miljoen euro beschikbaar. De regeling loopt tot 2012 en geldt alleen voor bestaande bebouwing. Particulieren kunnen zo’n 5 tot 20 euro subsidie krijgen per vierkante meter die ze afkoppelen van het riool. Naast Maastricht voeren ook de gemeenten Echt-Susteren, Brunssum, Schinnen, Eijsden, Kerkrade, Roerdalen, Roermond, Simpelveld, Vaals en Onderbanken de regeling inmiddels uit.
Provincie:
Tag(s):