dinsdag, 12. augustus 2008 - 15:46

Subsidie voor Apeldoorns muzikaal toptalent

Apeldoorn

Onder de naam Apeldoorn Centre of Excellence wil de gemeente Apeldoorn samen met vele partners een huis realiseren voor muzikaal toptalent. Vijf participanten krijgen voor dit jaar alvast € 90.000,- subsidie om nieuwe activiteiten voor jong muziektalent te ontwikkelen.

Stimulering van jong talent is een belangrijk doel van het Apeldoorns cultuurbeleid. Het college van burgemeester en wethouders wil in Apeldoorn een optimaal klimaat creëren voor jong muziektalent. Apeldoorn als knooppunt in een nationaal netwerk van culturele organisaties en initiatieven, gericht op de ontwikkeling van jong talent; dat is het Apeldoorn Centre of Excellence. Samenwerking door de verschillende partijen is daarbij het uitgangspunt.

Voor dit jaar stelt de gemeente in totaal € 90.000,- subsidie beschikbaar aan het Nationaal Jeugdorkest, Orkest De Ereprijs, Kunstfactor, Internationale Stichting Masterclass Apeldoorn en Cooperating Creative Musicians. De gemeente steunt daarmee nieuwe initiatieven die bijdragen aan de ontplooiing van jong muziektalent. Voorbeelden zijn Top Down, een evenement voor jong kamermuziektalent van Kunstfactor en de expertmeeting voor jong professionele musici, georganiseerd door het Nationaal Jeugdorkest.

Het Apeldoorn Centre of Excellence is een initiatief dat zowel nationaal als internationaal veel kan betekenen voor de brede muzikale groei van jonge, talentvolle musici in de leeftijd van 16 tot 30 jaar. Het huis voor muzikaal toptalent brengt verschillende muziekgenres samen, zoals klassieke muziek, jazz en pop.

Apeldoorn kent al een aantal initiatieven voor de muzikale ontwikkeling van jonge talenten, zoals het Nationaal Jeugdorkest, Orkest De Ereprijs en de Internationale Stichting Masterclass Apeldoorn. Deze organisaties gaan door het Centre of Excellence nauwer samenwerken.
Provincie:
Tag(s):