woensdag, 2. april 2008 - 15:18

Subsidie voor boer die niet ploegt

Maastricht

Gedeputeerde Staten (GS) van de Provincie Limburg hebben een regeling vastgesteld waarmee aan agrarische ondernemers in Zuid-Limburg de komende 5 jaar een subsidie van € 50,- per hectare per jaar kan worden verstrekt als zij ter voorkoming van erosie op hun bouwlandpercelen niet-kerende grondbewerking toepassen in combinatie met de inzaai van bodembedekkers na de oogst.

Niet-kerende grondbewerking wil zeggen dat er niet meer geploegd wordt, maar dat de grond losgetrokken en bewerkt wordt zonder de grond ‘om te keren’. De subsidies worden verstrekt tot uiterlijk 1 januari 2013. Vanaf dat moment wordt deze grondbewerking voor hellingen vanaf 2 procent in Zuid-Limburg verplicht op grond van de erosieverordeningen van het Productschap Akkerbouw en het Productschap Tuinbouw die worden voorbereid door de LLTB. Vooruitlopend daarop neemt de Provincie de verantwoordelijkheid op zich om de uitvoering van de regeling zo spoedig mogelijk te effectueren om niet-kerende grondbewerking al vanaf dit jaar te stimuleren.
Provincie:
Tag(s):