woensdag, 20. augustus 2008 - 9:57

Subsidie voor Kepelse Meule en orgelkerk

Roermond

De Kepelse Meule en het monumentale orgel van de Munsterkerk in Roermond ontvangen van de Provincie Limburg samen
€ 54.000,- ten behoeve van restauratiewerkzaamheden. Daartoe hebben Gedeputeerde Staten besloten.

Voor de restauratie van de Kepelse Meule wordt € 25.000,- beschikbaar gesteld. De Kepelse Meule is een rijksmonument. Na de restauratie zal de voormalige windmolen worden opengesteld voor educatieve en toeristische doeleinden.

Voor de restauratie van het monumentale orgel in de Munsterkerk in Roermond hebben Gedeputeerde Staten ruim € 29.000,- beschikbaar gesteld. Het zogenoemde Franssen orgel is evenals de Munsterkerk een rijksmonument. Na restauratie en renovatie van het orgel zal met orgelconcerten en orgelspel tijdens de openstelling van de kerk, de aandacht op dit gerestaureerde bijzondere orgel worden gevestigd.
Provincie:
Tag(s):