woensdag, 10. december 2008 - 17:02

Subsidie voor monumenten in Merselo

Merselo

De gemeente Venray stelt een bedrag van €20.550 beschikbaar voor de restauratie van molen Nooit Gedacht in Merselo. De gemeente Venray stelt dit bedrag beschikbaar omdat de onderhoudstoestand van de molen de laatste jaren ernstig is verslechterd.

Ook de provincie Limburg stelt eenzelfde bedrag beschikbaar. Daarnaast ontvangt zij € 30.000 van de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten. Dit bedrag was al in 2007 toegekend.

De bijdrage van €20.550 wordt door de gemeente uitbetaald in zes jaarlijkse bijdragen, in de periode van 2008 – 2013. Met deze subsidie, die van de provincie en die van de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten kan de onderhoudsachterstand van de molen weggewerkt worden. Na 2013 kan de molen met jaarlijks onderhoud in een goede onderhoudstoestand gehouden worden.

Ook stelt de Venrayse gemeente een bedrag van bijna €4.000 beschikbaar voor het herstel van het ballonzuilmonument in Merselo. De restauratie was nodig omdat de vele bezoekers de in de zuil gegraveerde tekst onleesbaar hebben gemaakt door eigen inscripties. Verder lijkt het er op dat de zuil beschoten is.

Het ballonzuilmonument is in 1896 geplaatst ter gelegenheid van de eerste luchtvaartgebeurtenis in Nederland. Op 18 januari 1871 landde een hete luchtballon op de toen nog niet ontgonnen heidevelden rond Venray. De ballon was opgestegen uit het belegerde Parijs maar in een verkeerde luchtstroom terecht gekomen en afgedreven in noordelijke richting. De ballon werd bemand door drie Franse soldaten die met post onderweg waren.
Provincie:
Tag(s):