woensdag, 3. december 2008 - 10:31

Subsidie voor restauratie kerken en klooster

Maastricht

De Provincie Limburg gaat een financiële bijdrage leveren aan de restauratie van drie kerken en een klooster in Limburg. Voor de restauratie van de Sint Martinuskerk in Linne stellen Gedeputeerde Staten ruim € 27.000,- beschikbaar. Voor de restauratie van de Sint Augustinus kerk in Elsloo is dat € 100.000,-. En voor de Sint Martinuskerk in Beek ruim € 33.500,-. Het Dominicanenklooster in Sittard mag rekenen op bijna € 108.000,- van de Provincie.

Bij de Sint Martinuskerk in Linne (1897) moet een deel van de leien daken en de glas-in-lood ramen in het priesterkoor gerestaureerd worden. De Augustinuskerk in Elsloo vergt grootschalig onderhoud. De mergelstenen gootlijsten, leien dakbedekking en een deel van het voegwerk in de gevels verkeren in slechte staat. Bij de Sint Martinuskerk in Beek moeten de glas-in-lood ramen worden gerestaureerd.

Het Dominicanenklooster maakt deel uit van het omvangrijke kloostercomplex in de binnenstad van Sittard dat op dit moment wordt gerestaureerd en herbestemd. Vorig jaar werd reeds een provinciale subsidie toegekend voor de restauratie van het Ursulinenklooster dat ook onderdeel uitmaakt van het complex. In de toekomst komen een aantal nieuwe functies in deze voormalige kloostergebouwen: o.a. luxe winkels; appartementen en een hotel.

Naast de Provincie Limburg, hebben ook de Rijksdienst voor Archeologie Cultuurlandschap en Monumenten en de gemeenten waarin de kerken en het klooster liggen een subsidie toegekend.
Provincie:
Tag(s):